start

grafiek

evenementen

bio

contact

 

 

Schaduw

Schaduw (40cm x 44cm) - dit werk werd geselcteerd voor de canvascollectie 2008
en werd tentoongesteld in Bozar Brussel

Rika Van Dycke, Vlaamse grafica (Brugge 1948), woont en werkt in Zedelgem.
Zij volgde een opleiding A1 Grafiek aan het Sint-Lucasinstituut te Gent. Daarnaast volgde zij cursussen DKO aan de academies van Brugge en Eeklo.
Momenteel legt Rika Van Dycke zich vooral toe op tekeningen en zeefdruk. Met de tekening als vertrekpunt gebruikt zij de techniek van het zeefdrukken om van één origineel “verschillende” nieuwe, en op zichzelf staande, vooral meer gelaagde versies te maken, met andere kleuren en een andere stijl. Een waarlijk onuitputtelijke techniek.
In het werk van Rika Van Dycke staat meestal de vrouwelijke figuur centraal.
Ook laat zij zich som inspireren door het werk van de Vlaamse dichter Staf de Wilde. In 2010 heeft ze zijn bloemlezing “Een stuk of wat” met 13 tekeningen verlucht.
In haar werk worden op de eerste plaats gemoedstoestanden gesuggereerd.
Werk van haar werd gepubliceerd in diverse kunstboeken over de hedendaagse Vlaamse grafiek, zoals o.a. De Grafische Kunst in Vlaanderen van Jean-Paul Van Der Poorten en Patrick Vandevelde en onlangs Harba Lori Fa van Jean-Paul Van Der Poorten.
Zij behaalde de Cultuurprijs 2008 van de Gemeente Zedelgem, die ondertussen ook een werk van haar aankocht.
Met het werk Schaduw werd zij geselecteerd voor de Canvascollectie 2008; het werd tentoongesteld in Bozar te Brussel.
Werk van haar werd ook aangekocht door Het Stedelijk Prentenkabinet van de stad Antwerpen.

Deutsche Version
Rika Van Dycke, Belgische Grafikerin (Brügge 1948) wohnt und arbeitet in Zedelgem.
Sie wurde ausgebildet im St.-Lucasinstitut (Gent) .
Gegenwärtig beschäftigt sie sich vor allem mit Zeichnungen und Siebdruck. Beim Siebdruck wird von einer originalen Zeichnung ausgegangen um mit dieser Technik etwas ganz neues, etwas ganz anderes, "mehrschichtiges“ zu schaffen. Jeder Siebdruck wird also zum Original.
Im Werk von Rika Van Dycke steht die weibliche Figur im Mittelpunkt.
Ausserdem lässt sie sich inspirieren von den Gedichten des flämischen Dichters Staf de Wilde. 2010 hat sie seine Anthologie „Een stuk of wat“ mit 13 Zeichnungen illustriert.
In Rikas Werk handelt sich zunächst um das Suggerieren von Gefühlen.
Ihr Werk wurde publiziert in verschiedenen Büchern über zeitgenössische flämische Grafik („De Grafische Kunst in Vlaanderen“ Jean-Paul Van Der Poorten en Patrick Vandevelde).
2008 erhielt sie den Kulturpreis der Gemeinde Zedelgem, die inzwischen auch ein Werk von ihr erworben hat.
Das Werk „Schaduw“ (Schatten) wurde im Bozar (Brüssel) ausgestellt.
Auch die Stadt Antwerpen hat Werk von ihr erworben.

English Version
Rika Van Dycke, a Belgian graphic artist, lives and works in Zedelgem, near Brugge, Belgium. She was trained at the Sint-Lucasinstituut in Gent. Currently she is principally involved in drawing and serigraphy. A serigraph is based on an original drawing using a technique to create something completely new, a completely different multi-layered work. Thus each serigraph is a genuine piece of art. Female figures are central in the artist's work. She also gets inspired by the poems of the Flemish poet Staf de Wilde. In 2010 Rika Van Dycke illustrated his anthology "Een stuk of wat" with 13 drawings.
First of all her artworks convey feelings. Her work has been published in various books about Flemish graphic art („De Grafische Kunst in Vlaanderen“ Jean-Paul Van Der Poorten en Patrick Vandevelde).
in 2008 she was awarded the cultural award of the community of Zedelgem which also has acquired one of her artworks. Her serigraph "Schaduw" (shadow) has been exhibited in the Bozar of Brussels. The City of Antwerp has also bought one of Rika Van Dycke's works.